<

Унапређење права детета у грађанским судским поступцима кроз јачање капацитета судија и стручњака за социјалну заштиту

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Дана 11. и 12. октобра у Београду, у организацији Правосудне академије и УНИЦЕФ-а, одржава се дводневна обука судија апелационих судова у оквиру пројекта "Правосуђе по мери детета".


 

Унапређење права детета у грађанским судским поступцима кроз јачање капацитета судија и стручњака за социјалну заштиту - Извор: Правосудна академија

Ова обука фокусира се на права детета у грађанским судским поступцима и споровима из породичних односа, као и на стандарде УН, праксе ЕСЉП и праксе домаћих судова.

Након ове обуке судије aпелационих судова ће током 2021. године одржати обуке за судије основних судова који поступају у овој материји.

<