<

Интерактивна радионица на тему нових приступа у изузимању микротрагова приликом форензичке обраде лица места - доказна радња увиђаја

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији наставила програм обуке носиоца јавнотужилачких функција за примену Законика о кривичном поступку. Тим поводом је организована радионица дана 01. октобра 2021. године у хотелу „Тами“ у Нишу.


 

Интерактивна радионица на тему нових приступа у изузимању микротрагова приликом форензичке обраде лица места - Доказна радња увиђаја - Извор: Правосудна академија

Програм едукације осмишљен је да покрије образовне потребе јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца у области примене Законика о кривичном поступку и преласку са претежно инквизиторског на поступак са израженим адверсарним карактеристикама. Кроз процесуирање и доказивање појединих кривичних дела, програм је посебно усмерен на овлашћења јавног тужиоца у односу на полицију према Законику о кривичном поступку, са посебним освртом на доказну радњу увиђаја и унапређење знања јавних тужилаца из области криминалистике.

На овој обуци учествовали су јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца као и полицијски службеници са територије нишке апелације.

Теме које су се обрађивале на овој радионици су:
-Микротрагови на лицу места;
-Презентовање студије случаја и методологије рада на радионици;
-Рад на случају - вршење форензичке обраде лица места (рад у групама).

Предавачи на овој обуци били су:
-Др Наташа Радосављевић Стевановић начелница одељења за физичко-хемијска и токсиколошка вештачења, Национални центар за криминалистичку форензику, МУП РС
-Ненад Аранитовић шеф одсека за оперативну форензику, Национални центар за криминалистичку форензику, МУП РС

<