<

Етика и интегритет у правосуђу

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је 1. и 2. октобра 2021. године у Апелационом суду у Нишу организовала обуку за предаваче на тему "Етика и интегритет у правосуђу".


 

Етика и интегритет у правосуђу - Извор: Правосудна академија

Обука је трајала два дана, а истој су присуствовале судије и тужиоци нишке апелације.

Након представљања програма и уводних напомена, говорило се о међународном правном оквиру за судијску етику, кључним етичким стандардима у међународним документима и судској пракси, након чега су учесници, подељени у групе, дискутовали о примерима сценарија и дисциплинских поступака у случајевима кршења етичког кодекса.

Теме о којима се расправљало другог дана су домаћи правни оквири за судијску – јавно тужилачку етику, конфликти интереса и етика на интернету, улога етичког одбора у јачању судијске-јавнотужилачке етике и смањењу броја случајева дисциплинске одговорности и на крају се радило у групама на примерима случајева.

Предавачи на овој обуци били су: Љубица Милутиновић судија Врховног касационог суда у пезији, др Ана Кнежевић Бојовић виши научни сарадник из Института за упоредно право, Биљана Синановић судија Врховног касационог суда, Мирослав Кркелић виши јавни тужилац у Суботици и Мирјана Голубовић начелница сектора за посебна знања и вештине Правосудне академије.

<