<

Објављен Конкурс за избор кандидата за пријем на почетну обуку ХII генерације полазника Правосудне академије

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

На основу члана 27. Закона о Правосудној академији („Сл.гласник РС“ бр.104/2009, 32/2014 - Одлукa УС РС и 106/2015) Правосудна академија у Београду расписује:

Конкурс за избор кандидата за пријем на почетну обуку

Конкурс за избор кандидата за пријем на почетну обуку ХII генерације полазника
Конкурс за избор кандидата за пријем на почетну обуку ХII генерације полазника

Конкурс је објављен у Сл. Гласнику бр.095/2021, 01. октобра 2021. године

Конкурс за избор кандидата за пријем на почетну обуку ХII генерације полазника
Конкурс за избор кандидата за пријем на почетну обуку ХII генерације полазника

Пријава за полагање пријемног испита подноси се Правосудној академији у складу са роком назначеним у јавном огласу.

Кандидат прилаже:

  • Попуњену пријаву, одштампану и скенирану у ПДФ формату
  • Оверену фотокопију дипломе Правног факултета, односно скенирану у ПДФ формату
  • Оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту, односно скенирану у ПДФ формату
  • Уверење о држављанству, односно скенирано у ПДФ формату
  • Очитану и одштампану личну карту, односно очитану и скенирану ЛК у ПДФ формату

* Уколико је кандидат након стицања дипломе или уверења о положеном правосудном испиту променио лично име, уз пријаву је дужан да приложи и извод из матичне књиге венчаних или решење о промени личног имена

О датуму и месту полагања испита Академија ће обавестити кандидата путем сајта, односно електронском поштом, на адресу коју је кандидат назначио у пријави, и то најкасније 10 дана пре дана почетка полагања пријемног испита, као и о новчаном износу који треба уплатити на име трошкова полагања пријемног испита.

Важно:

Због епидемиолошке ситуације - МОЛИМО кандидате да НЕ УПЛАЋУЈУ унапред предвиђени износ од 12,000 динара на име накнаде за полагање пријемног испита, док не буде прецизно УТВРЂЕН датум полагања ПИСМЕНОГ дела пријемног испита.

Кандидати ће уплатницу као доказ, донети и дати на увид НА ДАН ПОЛАГАЊА ПИСМЕНОГ дела пријемног испита.

Пријаве се подносе сваког радног дана од 07:30 до 15:00 сати, и то:

  • Електронском поштом, са приложеним скенираним документима у ПДФ формату на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. (Кандидати који одлуче да пријаву и документа пошаљу електронском поштом, добијају електронску потврду пријема. У случају да кандидат није добио потврду пријема у обавези је да се јави на број +381 64 869 02 99). Детаљне инструкције о пријављивању путем електронске поште можете погледати у упутству.
  • Лично, на адреси Правосудна академија, Теразије 41, Београд
  • Препорученом пошиљком, на адресу „Правосудна академија, Теразије бр. 41, 11103 Београд, ПАК 107003

<