<

Други билтен о најновиjим дешавањима у пракси Европског суда за људска права у области слободе изражавањa

Извор: Савет Европе

Како би се унапредила сарадња са стручњацима у области права и допринело даљем унапређењу знања у области слободе изражавања и слободе медија, у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску 2019-2022“ и регионалног пројекта „Слобода изражавања и слобода медија у Југоисточној Европи (JUFREX)“ припремљен је билтен као додатно средство за размену информација о новим тенденцијама и дешавањима у пракси Европског суда за људска права.


Други билтен о најновиjим дешавањима у пракси Европског суда за људска права у области слободе изражавањa - Извор: Савет Европе

Овај билтен представља неке од релевантних пресуда донетих у периоду од августа 2020. до јануара 2021. године, које се односе на слободу изражавања и слободу медија. У анализираном временском периоду, Европски суд за људска права донео је значајне пресуде из различитих области члана 10 Европске конвенције о људским правима. Најрелевантнији део низа предмета из разматране судске праксе бави се међусобно повезаним захтевима за заштиту слободе изражавања и слободе и безбедности новинара и посланика, нарочито у вези са легитимном борбом против тероризма и политичког насиља. Остали предмети се односе на превентивне мере за контролисање слободе политичког говора, ограничење приступа информацијама од јавног значаја, заштиту новинарских извора, одговорности новинара и носилаца судске власти у уживању слободе изражавања, као и на степен приступа који је дат медијским кућама за преношење политичких мишљења.

Билтен је доступан на енглеском, албанском, босанском, црногорском, македонском и српском језику.

<