<

Доказна радња увиђаја и изузимање микротрагова приликом форензичке обраде лица места

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији настављен је циклус радионица у оквиру програма обуке јавних тужилаца и њихових заменика који је усмерен на овлашћења јавног тужиоца у односу на полицију према Законику о кривичном поступку са посебним освртом на доказну радњу увиђаја и унапређење знања јавних тужилаца из области криминалистике.

 

28. мај, 2021. – Доказна радња увиђаја и изузимање микротрагова приликом форензичке обраде лица места - Извор: Правосудна академија

У овом циклусу обуком су обухваћени и форензички техничари свих полицијских управа са територије Републике Србије, а на тему форензичке обраде лица места у складу са новоуспостављеном методологијом обављања поједних врста вештачења.

Због ситуације са пандемијом корона вируса, обуке су организоване кроз електронске радионице у оквиру којих је прво предавање поверено представницима тужилаштва у циљу изражавања значаја форензичке обраде лица места као доказне радње док се у наставку обрађују тематске целине у предметној области.

Електронске радионице реализују се путем електронске платформе за учење  на  даљину у мају, јуну и јулу ове године од 10:00 до 13:30. на овој адреси.

Предавачи су:

  • Др Јасмина Киурски, заменик Републичког јавног тужиоца
  • Лепосава Вујановић Порубовић,  заменик Вишег јавног тужиоца у Београду
  • Др Наташа Радосављевић-Стевановић, Начелник Одељења за физичко-хемијска и токсиколошка вештачења Националног центра за криминалистичку форензику МУП
  • Наташа Момчиловић, вештак за физичко-хемијска вештачења Националног центра за криминалистичку форензику МУП
  • Данијела Илић, вештак за физичко-хемијска вештачења Националног центра за криминалистичку форензику МУП-a
  • Милан Петровић, вештак за физичко-хемијска вештачења Националног центра за криминалистичку форензику МУП-а
  • Јана Антонијевић, експерт за трасологију и микротрагове пожара и експлозија МУП Републике Србије
  • Ненад Аранитовић, шеф Одсека за оперативну форензику Националног центра за криминалистичку форензику МУП

Приручник о доказној радњи увиђаја можете погледати овде

<