<

Министарство правде објавило нацрт уставних амандмана

Аутор: Н1ТВ
Локација: Београд
Извор: Н1 ТЕЛЕВИЗИЈА
Линк: http://rs.n1info.com
Министарство правде Србије објавило је на својој интернет презентацији Нацрт уставних амандмана у области правосуђа, који су усклађени са препорукама Венецијанске комисије.
Како је најављено, Министарство правде ће поводом новог Нацрта организовати округли сто на којем ће стручној јавности представити амандмане. Радни текст уставних амандмана у области правосуђа можете погледати на сајту Министарства правде. Министарство правде очекује да се на округлом столу, на који ће бити позвани представници свих релевантних правосудних институција и организација цивилног друштва, као и међународних институција, отклоне евентуалне неусаглашености предлога са мишљењем Венецијанске комисије.

Након одржаног округлог стола, Министарство правде ће текст Нацрта проследити Влади Србије у даљу процедуру, наводи се у саопштењу.

Нацрт уставних амандмана
Министарство правде објавило нацрт уставних амандмана - извор: Н1ТВ
Представници најзначајнијих правосудних организација и удружења критиковали су одлуку Министарства правде да не отвори поново јавну расправу о амандманима, наводећи да постојећи нацрт омогућава политички утицај на избор и рад носилаца највиших правосудних функција.
Министарка правде Србије Нела Кубуровић раније је рекла да би Влада Србије до краја месеца требало да упути иницијативу Скупштини Србије да се промени Устав, након чега ће се о тој инцијативи изјаснити посланици.
Шта пише у нацрту?
Амандманима је одређено да је највиши суд у Србији Врховни суд Србије, а председника тог суда бира Високи савет судства, по прибављеном мишљењу опште седнице Врховног суда Србије на пет година. Иста особа не може поново бити бирана за председника Врховног суда. 

Највише тужилачко звање је Врховни јавни тужилац Србије, којег бира Скупштина Србије, на шест година, на предлог Високог савета тужилаца, после јавног конкурса гласовима три петине свих народних посланика. Исто лице не може бити поново бирано за Врховног јавног тужиоца Србије. 

Амандмани прописују да Високи савет судства чини пет судија које бира Скупштина Србије између "истакнутих правника" и пет судија које бирају судије, као и да се они бирају на мандат од пет година и да не могу поново бити изабрани на ту функцију. 

"Као истакнути правник сматра се дипломирани правник са положеним правосудним испитом, који има најмање десет година радног искуства у пословима правне струке који су од значаја за надлежност Високог савета судства, који се доказао стручним радом и ужива лични углед", наводи се у амандманима. 

Председника Високог савета судства бира Високи савет судства међу члановима који су судије, а потпредседника међу члановима који нису судије, на пет година. 

Амандманима се установљава Високи савет тужилаца, који чини четири заменика јавних тужилаца које бирају јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца, четири истакнута правника које бира Скупштина Србије, Врховни јавни тужилац Србије и министар надлежан за правосуђе. Јавни тужиоци не могу бити бирани у Високи савет тужилаца. 

У новом нацрту Правосудна академија дефинисана је као самостална институција која обучава судије, јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца, као и кандидате за те функције и врши друге послове одређене законом, док састав органа управљања Правосудне академије одражава састав Високог савета судства и Високог савета тужилаца. 

Како се наводи у амандманима, за судију може бити изабран држављанин Србије који је завршио правни факултет, положио правосудни испит, има радно искуство потребно за одређени суд, стручан је, оспособљен и достојан функције, а особа која се први пут бира за судију мора имати завршену обуку у Правосудној академији.

Овде можете погледати радни текст уставних амандмана у области правосуђа усклађен са препорукама Венецијанске комисије

<