<

11. и 12. мај 2021. – представљање Приручника за примену начела одлагања кривичног гоњења

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија у сарадњи са Mисијом ОЕБС у Србији наставља програм јачања капацитета правосудног система Србије кроз различите специјалистичке обуке у примени Законика о кривичном поступку.

 

 
Представљање Приручника за примену начела одлагања кривичног гоњења - Извор: Правосудна академија
Примена принципа одложеног кривичног гоњења (опортунитета) значајно је повећана током последњих година, што је довело до многих изазова у његовој примени а једно од главних питања је и неуједначеност тужилачке праксе. У том циљу, радна група коју је формирала Републичко јавно тужилаштво урадила је приручник који пружа јасна и прецизна упутства за рад првостепених тужилаца.

Због актуелне епидемиолошке ситуације у Републици Србији и на основу Наредбе о забрани окупљања Министарства здравља, обуке су организоване кроз електронске семинарe који ће обухватити следеће теме:

  • опште радње које је тужилаштво предузело у овом процесу и предложени временски оквир;
  • положај окривљеног у поступку примене принципа опортунитета и врсте законских обавеза које се могу наметнути окривљеном;
  • надзор над издатим обавезама наметнутим окривљеном;
  • врсте кривичних дела која се могу суочити са применом овог принципа;
  • односи и сарадња између субјеката у процесу примене принципа опортунитета и утицај који може имати  на рецидив.

Представљање Приручника за примену начела опортунитета кривичног гоњења одржава се у четири предвиђена термина (11. и 12.мај, 02. и 03.јун) од 13.00 до 15.30 путем електронске платформе за учење  на  даљину на интернет адреси: https://nacelooportuniteta.rs/

Предавачи су:
  • Проф.др Станко Бејатовић, професор Правног факултета  Универзитета у Крагујевцу
  • Др Горан Илић, заменик Републичког јавног тужиоца
  • Др Јасмина Киурски, заменик Републичког јавног тужиоца

<