<

Водич за члан 10 Европске конвенције о људским правима доступан на српском језику

Аутор: Савет Европе
Локација: Београд

Водич за члан 10 Европске конвенције о људским правима је део серије водича кроз судску праксу које Европски суд за људска права објављује како би информисао правнике о значајним пресудама и одлукама које је донео.


У Водичу који имате пред собом анализирана је и сажета судска пракса према члану 10 Европске конвенције о људским правима који се односи на слободу изражавања. Водич обухвата период од 1957. до 31. августа 2020. године.

Водич за члан 10 Европске конвенције о људским правима доступан на српском језику - Аутор: Савет Европе
Водич за члан 10 Европске конвенције о људским правима доступан на српском језику - Аутор: Савет Европе

Читаоци ће овде пронаћи информације о кључним начелима у датој области и релевантне прецеденте. Судска пракса која је цитирана у овом Водичу изабрана је између нарочито значајних и/или најновијих пресуда и одлука Европског суда за људска права.

Ова публикација је припремљена у оквиру пројекта “Слобода изражавања и слобода медија у Србији (JUFREX)” који је део заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску 2019-2022“. Циљ ове заједничке иницијативе је пружање помоћи корисницима на Западном Балкану и Турској да ускладе своје правне оквире и праксе са стандардима Савета Европе и Европске уније у оквиру процеса проширења, тамо где је то релевантно.

<