<

Објављена коначна ранг листа кандидата са пријемног испита XI генерације полазника Правосудне академије

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У складу са чланом 26. Закона о Правосудној академији, чланом 41. Статута Правосудне академије и чланом 17. Правилника о садржини и начину полагања пријемног испита, уписује се 47 полазника почетне обуке једанаесте генерације.

Коначна ранг листа кандидата са пријемног испита за X-ту генерацију полазника Правосудне академије
Коначна ранг листа кандидата са пријемног испита за XI генерацију полазника Правосудне академије

Коначна ранг листа кандидата за упис 11. генерације полазника Правосудне академије

 Листа је објављена дана 15. априла, 2021. године у 15:00 сати

<