<

Ранг листа кандидата на основу завршне оцене

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац

На основу Члана 41. Статута Правосудне академије и Члана 17. Правилника о садржини и начину полагања пријемног испита објављујемо ранг листу кандидата на основу завршне оцене.

 Резултати су објављени дана 18. марта, 2021. године у 14:55 сати

 

<