<

Укупни резултати пријемног испита за XI генерацију полазника Правосудне академије

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац

На основу Члана 41. Статута Правосудне академије и Члана 17. Правилника о садржини и начину полагања пријемног испита објављујемо УКУПНЕ резултате са пријемног испита, кандидата за упис једанаесте генерације полазника почетне обуке.

Укупни резултати са пријемног испита

Резултати су објављени дана 18. марта 2021. године у 16:20 сати

 

<