<

Онлајн обука: Примена Закона о заштити узбуњивања

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија је у сарадњи са тимом портала Пиштаљка, 17. Фебруара 2021. године, организовала онлајн обуку ради стицања сертификата о посебним знањима у вези са заштитом узбуњивача.


Онлајн обука: Примена Закона о заштити узбуњивања - Извор: Правосудна академија

Предавачи на овом семинару били су Јелена Стевановић, судија Апелационог суда у Београду и Снежана Андрејевић, судија Врховног касационог суда у пензији, члан радне групе за израду Закона о заштити узбуњивача.

Обуци су присуствовале судије апелационих и виших судова

На обуци су обрађиване следеће теме:

• Међународни стандарди и принципи у систему заштите узбуњивача, Закон о заштити узбуњивача као новина у законодавству Републике Србије - основни постулати; судска заштита

• Закон о заштити узбуњивача - основни појмови прописани Законом; поступак и врсте узбуњивања; обавезе послодавца и казнена одговорност прописана Законом о заштити узбуњивача

• Студије случајева – практична примена Закона о заштити узбуњивача
Упознавање са случајевима и рад у групама на задацима
Презентација резултата и пленарна дискусија

• Искуства Саветовалишта за узбуњиваче (Пиштаљка)
Портрет узбуњивача у Србији
Анализа досадашње судске праксе Саветовалишта за узбуњиваче

<