<

Обука српског правосуђа о материјално-правним питањима из области права конкуренције

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија је у сарадњи са Комисијом за заштиту права конкуренције, кроз Твининг пројекат „Даљи развој заштите конкуренције у Србији" у периоду од 10. до 12. фебруара 2021. године у сали Апелационог суда у Новом Саду организовала семинар под називом “Обука српског правосуђа о материјално-правним питањима из области права конкуренције”.


Обука српског правосуђа о материјално-правним питањима из области права конкуренције - Извор: Правосудна академија


Предавачи на овом семинару су били:

• Жаклин Рифо-Силк, судија (Касациони суд у Паризу, Француска)
• Ђована Виљоти, судија (Управни суд у Риму, Италија)
• Кристина Арделеану, судија (Апелациони суд у Букурешту, Румунија)
• Шаролта Хусарне, судија (Основни суд у Будимпешти, Мађарска)
• Ђанлука Сепе, Резидентни саветник на Твининг пројекту

Теме које су обрађиване су:
• Разматрање случајева у области права конкуренције од стране судова
• Појам рестриктивних споразума у европском праву конкуренцијe
• Дефиниција релевантног тржишта и оцена доминантног положаја
• Доказивање усаглашених пракси: студија случаја
• Злоупотреба доминантног положаја: пракса судова Европске уније у случајевима ценовне и других злоупотреба
• Испитивање концентрација у европском праву конкуренције

Учесници на семинару су биле судије и сарадници одељења Управног суда у Новом Саду.

<