<

Објављена ранг листа кандидата према успеху постигнутом на тесту за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У складу са чланом 23 став 12. Закона о спречавању корупције, објављујемо ранг листу кандидата, према успеху постигнутом на тесту за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције, одржаном 01.02.2021. године.

  
Правосудна академија објављује ранг листу кандидата према успеху постигнутом на тесту за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције одржаном 1. фебруара 2021. године
Правосудна академија објављује ранг листу кандидата према успеху постигнутом на тесту за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције одржаном 1. фебруара 2021. године

Ранг листа кандидата према успеху постигнутом на тесту за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције одржаном 1. фебруара 2021. године - место полагања Београд, Улица Краља Милана бр. 14 - Зграда Народне скупштине Републике Србије. 

Ранг листа кандидата према успеху постигнутом на тесту је објављена 12. фебруара 2021. године у 12:45 сати 

 

Приложена документа:

<