<

Листа са шифрама кандидата који су полагали тест за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Листа са шифрама кандидата који су полагали тест за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције 1. фебруара 2021. године

 

  Правосудна академија објављује листу са шифрама кандидата који су полагали тест за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције 1. фебруара 2021. године

Правосудна академија објављује листу са шифрама кандидата који су полагали тест за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције 1. фебруара 2021. године

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције 1. фебруара 2021. године - место полагања Београд, Улица Краља Милана бр. 14 - Зграда Народне скупштине Републике Србије. 

Листа са шифрама кандидата је објављена 8. фебруара, 2021. године у 12:00 сати 

 

Листа са шифрама кандидата истакнута је и на огласној табли Правосудне академије, на адреси: Теразије бр. 41. и на интернет страни званичне презентације Правосудне академије.

 

У складу са чланом 23, став 9, Закона о спречавању корупције, комисија за избор члана Већа Агенције, објавила је резултате теста.

У Складу са чланом 23, став 10, кандидат има право приговора.

Кондидати могу извршити увид у  тест у просторијама Правосудне академије, Теразије бр. 41, Београд, у периоду од 07:30 до 15:30.

Да би извршили увид у тест, кандидати су у обавези да са собом понесу одсечак са шифром који су добили приликом предаје теста.

Приложена документа:

<