<

Дисциплинска одговорност судија

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац

Правосудна академија и Високи савет судства, уз подршку Пројекта ИПА 2016 ,,ЕУ за Србију – Подршка Високом савету судства“, су 5. фебруара 2021. године одржали још једну обуку на тему ,,Дисциплинска одговорност судија“. Ово је била последња обука на ту тему.Теме које су обрађиване су:

  • Усклађеност домаћег правног оквира са међународним стандардима
  • Права судије против којег се води дисциплински поступак
  • Дисциплинска одговорност (циљ и правна природа)
  • Положај судије/председника суда у дисциплинском поступку
  • Дисциплински прекршаји (биће прекршаја), дисциплинске санкције и разрешење

Обука је била намењена судијама са територије све четири апелације.

Предавачи на овој обуци били су:

  • Матија Радојичић
  • Мирјана Илић

<