<

Заштита и безбедност новинара

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија и њени партнери са заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе "Слобода изражавања и слобода медија у Србији (JUFREX 2)" су у 2021. години наставили са организовањем онлајн обука и промовисањем стандарда за заштиту слободе изражавања и слободе медија на националном нивоу. Од 27. до 29. јануара 2021. године одржан је тренинг тренера на тему „Заштита и безбедност новинара“.


 
Извор: Правосудна академија

Кључни циљ тренинга је био допринос повећању свести о положају новинара који су изложени ризику и побољшању примене правног оквира Републике Србије, нарочито у складу са Европском конвенцијом о људским правима (ЕКЉП) и другим европским стандардима који се односе на слободу изражавања. Обука је заснована на Приручнику за тренере који је развијен у оквиру пројекта JUFREX 2 и прилагођен националном контексту Србије.

Активност је организована на основу Споразума о сарадњи између Савета Европе и Правосудне академије Републике Србије, у оквиру пројекта "Слобода изражавања и слобода медија у Србији (JUFREX)", који је део заједничког програма Европске уније и Савета Европе " Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску II (2019-2022)", а који помаже корисницима пројеката у Југоисточној Европи да укладе своју праксу са стандардима Савета Европе и Европске уније у оквиру процеса проширења, где је то применљиво.

Извор: Правосудна академија

Предавачи на обуци су били:
- Ara Ghazaryan адвокат; инструктор за Европску конвенцију о људским правима на Правосудној академији у Јеревану, Јерменија и експерт Савета Европе
- Dirk Voorhoof (Ворхоф) професор емеритус на Универзитету у Генту и експерт Савета Европе
- Jonathan Price (Џонатан Прајс) адвокат специјализован за медијско и издавачко право, Адвокатска канцеларија Doughty Street, Лондон, Уједињено Краљевство и експерт Савета Европе
- Ивана Крстић професорка права, Правни факултет, Београдски универзитет
- Бранко Стаменковић руководилац Посебног тужилаштва за високотехнолошки криминал Републике Србије
- Звездан Радојковић бивши члан Сталне радне групе за безбедност новинара

На обуци су биле обрађиване следеће теме:
- Слобода изражавања - увод
- Ограничења слободе изражавања
- Разумевање ризика за новинаре
- Вођење евиденције о нападима на новинаре и проблеми са којима се сусрећу у пракси
- Новинари на послу: приступ местима и догађајима
- Новинари на послу: заштита извора и заштита узбуњивача
- Позитивна обавеза државе да заштити новинаре

<