<

Први тест за чланове Већа Агенције за спречавање корупције

Локација: Београд
Извор: Танјуг

У складу са новим Законом о спречавању корупције, данас први пут 25 кандидата полажу тест за пет чланова Већа Агенције за спречавање корупције.


 
Извор: Танјуг

Тест спроводи Правосудна академија Србије, а како је појаснио директор Ненад Вујић, кандидати - правници који су се јавили на оглас Министарства правде, морали су да испуне услов да имају минимум девет година рада у струци.

Вујић је рекао да се тест састоји из два дела, од којих први чини 50 питања из правне области, односно из Закона о спречавању корупције, одређена кривична дела, познавање међународних конвенција, Закона о управном поступку.


Ненад Вујић, директор Правосудне академије, изјава за медије пред почетак теста за избор чланова Већа Агенције за спречавање корупције - Извор: Правосудна академија

Свако питање на том делу теста носи два бода, тако да кандидати могу освојити максимум 100 бодова.

Други део теста су компетиције и компетенције, а према Закону оцењује се са задовољава, односно не задовољава.

Kандидате који буду имали минимум 80 бодова на тесту, министар правде предлаже Народној скупштини која онда између њих бира пет чланова Већа Агенције.

Извор: Правосудна академија

"То је начин на који се у Србији од сада јасном, транспарентном и отвореном процедуром, заснованом на компетицијама и на знању, бирају кандидати тако да имамо јасне и мерљиве критеријуме о кандидатима о којима ће се Скупштина у наредном периоду изјашњавати", каже Вујић.

Kада заврше тест, подаци кандидата који се налазе на затвореном идентификационом обрасцу, прикључују се тесту и сваки кандидат добија шифру под којом се води, тако да када Kомисија буде прегледала тестове, кандидате неће знати по имену и презимену, већ само под шифром.

Такође, кандидат када буде желео да изврши увид у тест, мора да донесе шифру, а ако има некакав приговор, под шифром ће предавати жалбу тако да и Жалбена комисија не зна кандидата под именом и презименом.

"На тај начин уводимо принцип јасних, недвосмислених критеријума", истиче Вујић.

<