<

Врдник, 14-15.06. 2018 - Слобода изражавања и медија

Аутор: Правосудна академија
Локација: Врдник
У оквиру редовног програма сталне обуке, Правосудна академија је у 2018. години наставила са организовањем обука за судије и тужиоце на тему слободе изражавања и медија.

Обуке се организују у сарадњи са заједничким пројектом Европске уније и Савета Европе под називом „Јачање правосудне експертизе о слободи изражавања и медија у Југоисточној Европи (JUFREX)“.

Након четири једнодневна и четири дводневна семинара одржана у 2017. години, у Врднику је 14. и 15. јуна организована трећа дводневна обука у 2018. години на којој је било присутно двадест двоје заменика јавних тужилаца и тужилачких помоћника из Београда и Новог Сада.

Семинару је присуствовала и експертица Савета Европе у области људских права Конул Гасимова.

 

Галерија фотографија са семинара "Слобода изражавања и медија"- извор:  Правосудна академија

Прeдaвaчи нa oвoj oбуци су били:

<