<

Стручна посета студената андрагогије Правосудној академији

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Студенти треће године андрагогије Филозофског факултета Универзитета у Београду су у оквиру редовних обавеза на предмету Политике и системи образовања одраслих у четвртак, 17. децембра 2020. године присуствовали стручној посети Правосудној академији. Сходно тренутној епидемиолошкој ситуацији и мерама за спречавање ширења вируса посета је организована виртуелно, путем зум апликације.

***
 

Присутне су са историјатом и делатношћу Академије, њеном улогом у континуираном стручном образовању и усавршавању запослених у правосуђу упознали Андреа Делибашић и Стефан Вучићевић, чланови Одељења за истраживање и унапређење образовања.

У неформалној атмосфери, кроз презентацију и дискусију, студенти су имали прилике да чују о историјату, мисији и визији Академије, њеној организационој структури, почетној и сталној обуци, начину рада свих организационих јединица са посебним нагласком на задатке и дужности Одељења за истраживање и унапређење образовања.
Будући андрагози постављали су питања о особеностима корисника сталне и почетне обуке, начину испитивања образовних потреба, специфичностима организације образовних активности у традиционалном и електронском окружењу, систему за евалуацију и мониторинг.
На основу Споразума о сарадњи Правосудна академија и Катедра за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду већ дуги низ година успешно реализују различите активности усмерене на унапређење квалитета програма обука Академије али и наставних и ваннставних активности студената.

<