<

Онлајн Округли сто – Извршавање пресуде Зорица Јовановић против Србије

Аутор: Правосудна академија

Дана 16. 12. 2020. године у организацији Правосудне академије и Савета Европе, одржан је онлајн Округли сто на тему „Извршавање пресуде Европског суда за људска права у предмету Зорица Јовановић против Србије: тренутна ситуација и наредни кораци“. Округли сто био је намењен судијама виших и апелационих судова који поступају у предметима по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији.


 

Овом Округлом столу присуствовало је 18 судија виших и апелационих судова који поступају у овој материји, а модератори су били:

  • Ненад Вујић директор Правосудне академије
  • Зорана Јадријевић Младар заступница Републике Србије пред Европским судом за људска права, Државно правобранилаштво, Одељење за представљање Републике Србије пред Европским судом за људска права
  • Бојана Николин начелница одсека Одељења за извршавање пресуда Европског суда за људска права, Савет Европе
  • Алан Иуд извршни секретар Националног превентивног механизма против тортуре и директор Правног одељења Удружења бака Плаза де Мајо (2009-2019)
  • Снежана Андрејевић судија Врховног касационог суда у пензији и стални предавач Правосудне академија
  • Љубица Милутиновић судија Врховног касационог суда у пензији и стални предавач Правосудне академија
Програм можете погледати овде

<