<

Слобода изражавања и медија

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш, Крагујевац, Нови Сад, Београд

Наставак планираних обука и промовисање стандарда за заштиту слободе изражавања и слободе медија на националном нивоу остају приоритет за Европску унију, Савет Европе и Правосудну академију Републике Србије. Kако би се осигурала безбедност свих учесника, у 2020. години Правосудна академија и њени партнери са пројекта "Слобода изражавања и слобода медија у Србији (JUFREX)" наставили су рад кроз организовање онлајн обука.

 
Слобода изражавања и медија - Извор: Правосудна академија
 

У оквиру заједничког пројекта Европске уније/Савета Европе и Правосудне академије у новембру и децембру су организоване три онлајн обуке за судијске и тужилачке помоћнике из Ниша (5-6. новембар), Kрагујевца (12-13. новембар) и Новог Сада и Београда (10-11. децембар 2020).

Општи циљ обука је промовисање слободе изражавања и слободе медија у складу са европским стандардима и унапређење примене Европске конвенције о људским правима и праксе Европског суда за људска права у области слободе изражавања у свакодневном раду правосуђа.

Активности су организоване на основу Споразума о сарадњи између Савета Европе и Правосудне академије Републике Србије, у оквиру пројекта "Слобода изражавања и слобода медија у Србији (JUFREX)", који је део заједничког програма Европске уније и Савета Европе "Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску II (2019-2022)", а који помаже корисницима пројеката у Југоисточној Европи да укладе своју праксу са стандардима Савета Европе и Европске уније у оквиру процеса проширење, где је то применљиво.
На последњој одржаној обуци одржаној 10-11. децембра за судијске и тужилачке помоћнике из Београда и Новог Сада предавачи су били: Зорана Делибашић судија Врховног касационог суда, Гордана Комненић судија Врховног касационог суда, Ксенија Дајановић заменик Вишег јавног тужиоца у Новом Саду и Ивана Крстић редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду.
На обуци су биле обрађиване следеће теме:
- Домашај слободе изражавања
- Oграничавање слободе изражавања и правилна примена троделног теста
- Oграничавање слободе изражавања ради заштите од клевете, увреде, части и угледа, одвраћајући ефекат
- Слобода изражавања и правничка професија
- Oграничавање слободе изражавања у случају говора мржње
- Слобода изражавања и интернет

<