<

Дисциплинска одговорност судија

Аутор: Правосудна академија

Правосудна академија и Високи савет судства, уз подршку Пројекта ИПА 2016 ,,ЕУ за Србију – Подршка Високом савету судства“, су 10. и 11. децембра 2020. године одржали обуку на тему ,,Дисциплинска одговорност судија“. Обука је одржана у онлајн формату, а у оквиру овог пројекта планирано је још неколико обука на исту тему за децембар и јануар. Теме које су обрађиване су:

 • Усклађеност домаћег правног оквира са међународним стандардима
 • Права судије против којег се води дисциплински поступак
 • Дисциплинска одговорност (циљ и правна природа)
 • Положај судије/председника суда у дисциплинском поступку
 • Дисциплински прекршаји (биће прекршаја), дисциплинске санкције и разрешење

Обука је била намењена судијама са територије новосадске и крагујевачке апелације.

Предавачи на овој обуци били су:

 • Цвета Кајевић
 • Саво Ђурђић
 • Бранислава Горавица
 • Татјана Павковић Недељковић
 • Милевка Миленковић
 • Гордана Вељовић

<