<

Представљање Приручника за примену начела одлагања кривичног гоњења

Аутор: Правосудна академија

Правосудна академија у сарадњи са Mисијом ОЕБС у Србији наставља програм јачања капацитета правосудног система Србије кроз различите специјалистичке обуке у примени Законика о кривичном поступку.


Примена принципа одложеног кривичног гоњења (опортунитета) значајно је повећана током последњих година, што је довело до многих изазова у његовој примени а једно од главних питања је и неуједначеност тужилачке праксе. У том циљу, радна група коју је формирало Републичко јавно тужилаштво урадила је приручник који пружа јасна и прецизна упутства за рад првостепених тужилаца. Овај приручник је службено усвојило Републичко јавно тужилаштво као обавезно упутство, које омогућава јединствену примену овог принципа у свим првостепеним тужилаштвима.

Због актуелне епидемиолошке ситуације у Републици Србији и на основу Наредбе о забрани окупљања Министарства здравља, обуке су организоване кроз електронске семинарe који ће обухватити следеће теме:

- опште радње које је тужилаштво предузело у овом процесу и предложени временски оквир;
- положај окривљеног у поступку примене принципа опортунитета и врсте законских обавеза које се могу наметнути окривљеном;
- надзор над издатим обавезама наметнутим окривљеном;
- врсте кривичних дела која се могу суочити са применом овог принципа;
- односи и сарадња између субјеката у процесу примене принципа опортунитета и утицај који може имати на рецидив.

Представљање Приручника за примену начела опортунитета кривичног гоњења биће одржано у четвртак 10. и 24. децембра 2020. године од 13:00 до 15:30 путем електронске платформе за учење на даљину на интернет адреси: https://nacelooportuniteta.rs/

Предавачи су:

- Проф. др Станко Бејатовић професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу;
- Др Горан Илић заменик Републичког јавног тужиоца;
- Др Јасмина Киурски заменик Републичког јавног тужиоца.

Програм рада за 10. децембар 2020. године

Програм рада за 24. децембар 2020. године

<