<

Управљање предметима и рад Инфо-служби за алтернативно решавање спорова у судовима

Аутор: Правосудна академија

Пројекат “ЕУ за Србију - подршка Врховном касационом суду” у сарадњи са Правосудном академијом организовао је неколико семинара за судије и административно особље у судовима за управљање предметима и рад Инфо-служби за алтернативно решавање спорова у судовима. Семинари су организовани преко Зум апликације.

 

Управљање предметима и рад инфо-служби за алтернативно решавање спорова у судовима - Извор: Правосудна академија

Циљ ове врсте семинара јесте подизање капацитета за упућивање судских предмета на медијацију, као и унапређење и уједначавање пракси у Инфо-службама за завођење и праћење предмета упућених на медијацију. Такође, током семинара су представљени и резултати Анализе о подобности појединих врста спорова за упућивање на медијацију.

Предавачи су експерти са пројекта “ЕУ за Србију – подршка Врховном касационом суду”.

Сви семинари ће бити одржани у новембру, а предвиђено је укупно 8 семинара за основне и више судове.

<