<

Одговор правосуђа на фемицид у Србији

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Уз подршку Правосудне академије одржана је једнодневна обука на тему „Одговор правосуђа на фемицид у Србији“ дана 27. октобра 2020 год. у оквиру пројекта „Искорењивање и спречавање фемицида у Србији“, који спроводе Кућа родних знања и политика из Новог Сада, FemPlatz из Панчева, и Женски истраживачки центар за едукацију и комуникацију из Ниша, а уз подршку Агенције Уједињених нација за родну равноправност и оснаживање жена (UN Women) и Европске уније у оквиру пројекта „Ending Violence Against Women: Implementing Norms, Changing Mind“.

 

Одговор правосуђа на фемицид у Србији - Извор: Правосудна академија

Обуци која је одржана у сали Правосудне академије у Нишу, присуствовале су судије из Апелационог и виших судова, као и виши јавни тужиоци и заменици виших јавних тужилаца са територије нишке апелације.

На обуци су представљени и резултати емпиријског истраживања случајева фемицида које је спроведено током 2018 – 2019. године, као и прелиминарни (још увек необјављени) резултати истраживања фемицида и покушаја фемицида које је спроведено током 2020. године.

Теме које су се обрађивале на овој обуци биле су:
- Појам, дефиниције, карактеристике и узроци фемицида
- Фемицид у Србији – резултати истраживања
- Кључни изазови у квалификацији убистава жена
- Смернице за спречавање фемицида – поступање тужилаца и судија и мултисекторска сарадња

Предавачице на овој обуци биле су: проф. др Невена Петрушић, доц. др Наталија Жунић и Ивана Миловановић судија Основног суда у Нишу.

<