<

Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је у сарадњи са Адвокатском комором из Ниша, 24. октобра 2020. године у хотелу „Видиковац“ у Нишу, организовала обуку на тему „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“.

 

Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом - Извор: Правосудна академија

Обуци су присуствовали адвокати са територије нишке апелације.

Теме које су обрађиване на овој обуци биле су: 

  • Разлози за доношење новог Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку
  • Материјално право у Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, избор и изрицање кривичних санкција према малолетницима
  • Процесне одредбе из Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и њихова примена у пракси
  • Поједини проблеми у примени Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку
  • Случајеви из праксе и материјални и процесни аспект
  • Европска конвенција о људским правима са освртом на концепт „Правосуђе по мери детета“

Предавачи на овој обуци били су Ненад Вујић директор Правосудне академије, др Милан Шкулић професор Правног факултета Универзитета у Београду и судија Уставног суда, и др Драган Обрадовић судија Вишег суда у Ваљеву.

<