<

Разумевање финансијске документације

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У сарадњи са Пројектом ЕУ „Превенција и борба против корупције“ Правосудна академија организује онлајн обуку из области кривичног права на тему разумевања финансијске документације. Обука је намењена заменицима јавних тужилаца који поступају у предметима привредног криминала и корупције.

 

Разумевање финансијске документације - Извор: Правосудна академија

Циљ обуке је усавршавање професионалних знања и вештина јавих тужилаца и њихових заменика из посебних одељења за борбу против корупције из области економије и финансија као и свих других професионалаца из тужилаштва заинтересованих за стручно усавршавање из области привредног криминалитета.

Обука је конципирана као дводелна и одвијаће се на платформи Правосудне академије "Обуке на даљину“ од 19. октобра 2020. године.

У оквиру обуке постављене су видео презентације Иване Станковић и Миловоја Нешовића финансијских експерата PricewaterhouseCoopers (PwC Serbia) у трајању од 2.5 сата и то следећим редоследом:

 • I део

  Увод и општи део

  Модули:

  I – Основни концепти рачуноводства и финансијски извештаји

  II – Међусобна повезаност финансијских извештаја

  III – Финансијска анализа

 • II део

  Међународни рачуноводствени стандарди:

  - МРС 2: Залихе

  - МРС 11: Уговори о изградњи

  - МРС 16: Некретнине, постројења и опрема

  - МРС 19: Примања запослених

  - МРС 37: Резервисања, потенцијалне обавезе и средства

  - МСФИ 16: Лизинг

<