<

Комуникациона стратегија и односи са јавношћу

Аутор: Правосудна академија

Правосудна академија je, у сарадњи са УСАИД-овим Пројектом владавине права, 8. октобра 2020. године одржала онлајн радионицу на тему: "Комуникациона стратегија и односи са јавношћу". Радионица је одржана путем Зум апликације.

 

Комуникациона стратегија и односи са јавношћу - Извор: Правосудна академија

Теме обрађиване на овој радионици биле су:

  • Тренутно стање односа са јавношћу у правосуђу и идентификовање потребних унапређења
  • Представљање основних циљева и мера садржаних у Комуникационој стратегији Високог савета судства и судова за 2018-2022.
  • Успостављање мреже ПР-ова као механизма размене искуства и знања; примери најбоље праксе
  • Како судови поимају односе са јавношћу и шта се може унапредити у пракси?

Предавачи на овој радионици били су Бранислав Милутиновић ИТ директор УСАИД-овог Пројекта владавине права, Милена Миловић Благојевић директор за комуникације УСАИД-овог Пројекта владавине права, Мирјана Голубовић начелник одељења за посебна знања и вештине Правосудне академије и Бранислав Чале експерт,  УСАИД-ов Пројекат владавине права.

<