<

Прекршаји у области јавних набавки

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија je, у сарадњи са УСАИД-овим Пројектом за одговорну власт, дана 1. и 2. октобра 2020. године у хотелу Њу Сити у Нишу организовала дводневну обуку за судије прекршајних судова са територије нишке апелације на тему: „Прекршаји у области јавних набавки“.

 

Прекршаји у области јавних набавки - Извор: Правосудна академија

Теме које су се обрађивале на овој обуци биле су:
- приказ најзначајних измена прописаних новим Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/19) и њихов правни значај
- карактеристична правна питања од значаја за вођење прекршајних поступака из области јавних набавки
- однос прекршаја прописаних Законом о јавним набавкама и прекршаја који обухватању радње супротне одредби члана 57. Закона о буџетском систему – анализа праксе
- однос кривичног дела злоупотребе у вези са јавном набавком из члана 228. Кривичног законика и прекршаја прописаним Законом о јавним набавкама (разматрање питања границе између кривичног дела и прекршаја)
- заједничко разматрање правних питања из области јавних набавки од значаја за вођење прекршајних поступака
- појединачна обрада бланкетних норми којима су прекршаји из области јавних набавки прописани са анализом одредаба Закона о јавним набавкама на које се дати прекршаји односе
- приказ најчешћих радњи извршења прекршаја у поступцима јавних набавки које се могу очекивати у пракси

Предавачи на овој обуци били су Саша Варинац и Филип Владисављевић.

<