<

Четрнаести координациони састанак представника надлежних државних органа и организација цивилног друштва у циљу успостављања будућег механизма борбе против злочина из мржње у Републици Србији

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Kанцеларија за људска и мањинска права је у сарадњи са Мисијом OЕБС 1. октобра 2020. године путем Зум апликације одржала четрнаести координациони састанак представника државних органа и организација цивилног друштва у циљу успостављања будућег механизма борбе против злочина из мржње у Републици Србији.

 

Четрнаести координациони састанак представника надлежних државних органа и организација цивилног друштва у циљу успостављања будућег механизма борбе против злочина из мржње у Републици Србији - Извор: Правосудна академија

Учесници су били:  Заменица Републичког јавног тужиоца Јасмина Kиурски и Тамара Мировић из Републичког тужилиштва, судија Врховног касационог суда Биљана Синановић, Владимир Вукчевић из Министарства правде, Љуба Слијепчевић из Правосудне академије, Богдан Бањац представник Повереника за заштиту равноправности, Владимир Стојанов представник МУП-а,  Слободан Стевић представник Центра за међународну сарадњу, Милица Бојанић представница Канцеларије за младе, Национална контакт особа за извештавање о злочинима из мржње Владимир Шоћ, Kристина Голубовић из ЈУКОМ-а, Сафет Сушица представница Друштва Рома Ниш, Александар Ивановић представник удружења "Монитор" из Новог Пазара, Бојан Стојановић представник Београдског центра за људска права, Зорица Шћепановић полазница Академије и представница НВО Освит, шеф мисије за демократизацију ОЕБС-а Џејмс Стестил, Јелена Јокановић и Младен Миловановић представници Мисије ОЕБС. Учесници су представили свој рад и допринос у борби против злочина из мржње.

Закључци и планирање активности у будућем периоду:

  • даља обука судија, тужилаца и полиције у циљу бољег упознавања члана 54а KЗ, нарочито када је у питању доказивост субјективног елемента побуда из мржње, писање диспозитива оптужног акта и уношење овог члана у образложење пресуде, коју ће спроводити Правосудна академија уз подршку ОЕБС-а
  • да Правосудна академија уради анализу свеукупне обуке пре и после одржаних семинара као и да се прикажу ефекти обуке
  • даље одржавање семинара за судије, тужиоце и полицију
  • у оквиру теме дискриминације за полазнике Академије одржаће се предавање на тему Злочин из мржње, а у плану је и да се успостави контакт са министром просвете како би се размотрила могућност едукације младих на ову тему
  • да смернице буду дељене као радни материјал на семинарима
  • предлог да се одреде контакт тачке у тужилаштву за злочин из мржње
  • присуство представника на Регионалној конференцији земаља Западног Балкана 2021.

<