<

Објављен Конкурс за избор кандидата за пријем на почетну обуку ХI генерације полазника Правосудне академије

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

На основу члана 27. Закона о Правосудној академији („Сл.гласник РС“ бр.104/2009, 32/2014 - Одлукa УС РС и 106/2015) Правосудна академија у Београду расписује:

Конкурс за избор кандидата за пријем на почетну обуку

Конкурс је објављен у Сл. Гласнику бр. 120 од 2. октобра 2020. године - Извор: Правосудна академија
Конкурс је објављен у Сл. Гласнику бр. 120 од 2. октобра 2020. године - Извор: Правосудна академија

Пријава за полагање пријемног испита подноси се Правосудној академији у складу са роком назначеним у јавном огласу.

Кандидат прилаже:

  • Попуњену пријаву, одштампану и скенирану у ПДФ формату
  • Оверену фотокопију дипломе Правног факултета, односно скенирану у ПДФ формату
  • Оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту, односно скенирану у ПДФ формату
  • Уверење о држављанству, односно скенирано у ПДФ формату
  • Очитану и одштампану личну карту, односно очитану и скенирану ЛК у ПДФ формату

* Уколико је кандидат након стицања дипломе или уверења о положеном правосудном испиту променио лично име, уз пријаву је дужан да приложи и извод из матичне књиге венчаних или решење о промени личног имена

О датуму и месту полагања испита Академија ће обавестити кандидата путем сајта, односно електронском поштом, на адресу коју је кандидат назначио у пријави, и то најкасније 10 дана пре дана почетка полагања пријемног испита, као и о новчаном износу који треба уплатити на име трошкова полагања пријемног испита.

Пријаве се подносе сваког радног дана од 07:30 до 15:00 сати, и то:

  • Електронском поштом, са приложеним скенираним документима у ПДФ формату на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. (Кандидати који одлуче да пријаву и документа пошаљу електронском поштом, добијају електронску потврду пријема. У случају да кандидат није добио потврду пријема у обавези је да се јави на број +381 64 869 02 99). Детаљне инструкције о пријављивању путем електронске поште можете погледати у упутству.
  • Лично, на адреси Правосудна академија, Теразије 41, Београд
  • Препорученом пошиљком, на адресу „Правосудна академија, Теразије бр. 41, 11103 Београд, ПАК 107003

<