<

Специјализована обука судија по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је 18. септембра 2020. године у Апелационом суду у Нишу организовала обуку из области грађанског права, под називом „Специјализована обука судија по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији“.

 

Специјализована обука судија по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији - Извор: Правосудна академија

Обуци су присуствовале судије Вишег и Апелационог суда из Ниша.

Теме које су се обрађивале на овој обуци биле су:
- Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији
- Циљ, тумачење одредаба, садржина, начела поступка, покретање поступка, предлог за покретање поступка
- Ток поступка, доказивање, поступање по предлогу, припремне радње суда, одлучивање и одлука суда, садржина образложења решења, образложење и оцена доказа, другостепени поступак, ванредни правни лекови, правно дејство правоснажног решења

Предавачи на овој обуци биле су Снежана Андрејевић и Љубица Милутиновић судије Врховног касационог суда у пензији и стални предавачи Правосудне академије, а уводну реч одржао је директор Правосудне академије Ненад Вујић.

<