<

Библиотека видео садржаја

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

На интернет страници Правосудне академије у делу Библиотека постављени су видео садржаји које можете погледати на линку https://www.pars.rs/sr/biblioteka

Библиотека видео садржаја - Извор: Правосудна академија
Библиотека видео садржаја - Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је у сарадњи са УСАИД „Пројектом владавине права“ израдила туторијале и корисничко упутство за обуку запослених у судовима – кориснике АВП система. Модул за судске таксе у АВП систему пуштен је у рад у свим основним и вишим судовима у Србији.

Правосудна академија је у сарадњи са Пројектом „ЕУ за Србију – подршка Врховном касационом суду“, у склопу компоненте пројекта за обуку носилаца правосудних функција и запослених у правосуђу, развила кратке видео презентације за судске уписничаре на тему Израда и анализа извештаја о раду суда на нивоу одељења и на нивоу судије. Презентација је подељена у шест краћих снимака, како би заинтересовани могли да изаберу да ли ће прегледати целу презентацију или само поједине делове. Прва четири снимка презентују садржај извештаја о раду, њихову сврху и како се извештаји анализирају. Последња два снимка приказују како се у АВП-у израђују ови извештаји.

<