<

Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Линк: http://www.pars.rs
Правосудна академија је у сарадњи са адвокатском комором из Ниша, 7. јула у хотелу „Њу сити“ у Нишу, организовала обуку под називом „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“.

Обуци су присуствовали адвокати са територије нишке апелације. Теме које су обрађиване на овој обуци су биле:

- Разлози за доношење новог Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку

- Материјално право у Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних лица, избор и изрицање кривичних санкција према малолетницима

- Процесне одредбе из Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично-правној заштити малолетних лица и њихова примена у пракси

- Проблеми у примени Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку. Случајеви из праксе и материјални и процесни аспект. 

Европска конвенција о људским правима са освртом на концепт „Правосуђе по мери детета“

 

Галерија фотографија са обуке у Нишу - извор:  Правосудна академија

Прeдaвaчи нa oвoj oбуци су били:

  • Др Милан Шкулић професор Правног факултета Универзитета у Београду и судија Уставног суда
  • Др Ивана Стевановић директор Института за криминолошка и социолошка истраживања и чланица Савета за права детета Владе Републике Србије и др Ивана Стевановић директор Института за криминолошка и социолошка истраживања и чланица Савета за права детета Владе Републике Србиједр Ивана Стевановић директор Института за криминолошка и социолошка истраживања и чланица Савета за права детета Владе Републике Србиједр Ивана Стевановић директор Института за криминолошка и социолошка истраживања и чланица Савета за права детета Владе Републике С
  • Др Драган Обрадовић судија Вишег суда у Ваљеву

 

<