<

Специјализована обука судија по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС - Београд, 26. јун

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је у петак 26.6.2020. године у свечаној сали Палате правде у Београду, Савска бр. 17а, организовала обуку из области грађанског права, под називом "Специјализована обука судија по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС".

 

Специјализована обука судија по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС - Београд, 26. јун - Извор: Правосудна академија

Обуци је присуствовало 17 судија Вишег суда у Београду.

Теме које су обрађиване биле су:

  • Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији.
  • Циљ, тумачење одредаба, садржина, начела поступка, покретање поступка, предлог за покретање поступка
  • Ток поступка, доказивање, поступање по предлогу, припремне радње суда, одлучивање и одлука суда, садржина образложења решења, образложење и оцена доказа, другостепени поступак, ванредни правни лекови, правно дејство правноснажног решења

Предавачи на овој обуци били су:

  • Љубица Милутиновић – судија ВКС-а у пензији, стални предавач Правосудне академије
  • Снежана Андрејевић – судија ВКС-а у пензији

<