<

Завршни испит осме генерације корисника почетне обуке

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Осма генерација корисника почетне обуке спремна је за полагање завршног испита, који ће се одржати у периоду од 29. јуна до 01. јула 2020. Године у просторијама Правосудне академије у Београду (Улица Теразије бр. 41).

 
Завршни испит осме генерације корисника почетне обуке од 29. јуна до 01. јула 2020. године - Извор: Правосудна академија
Завршни испит осме генерације корисника почетне обуке од 29. јуна до 01. јула 2020. године - Извор: Правосудна академија

Распоред полагања кандидата по данима

Правосудна академија у оквиру својих редовних активности спровођењем Програма почетне обуке сваке године припрема младе правнике за самостално, стручно и ефикасно вршење судијске и јавнотужилачке функције. Програм заснован на моделу развоја компетенција неопходних за вршење неке од правосудних функција обухвата примену материјалних и процесних закона, судску и тужилачку праксу, међународне правне стандарде, научне и стручне радове у области домаћег и међународног права, као и вештине судског и тужилачког посла и начела судијске и тужилачке етике. Реализује се кроз менторски рад и стручно усавршавање полазника.

Осма генерација корисника почетне обуке спремна је за полагање завршног испита, који ће се одржати у периоду од 29. јуна до 01. јула 2020. Године у просторијама Правосудне академије у Београду (Улица Теразије бр. 41).

Петочлану комисију чине:

  1. Гордана Комненић, судија Врховног касационог суда у Београду
  2. Милена Рашић, судија Апелационог суда у Београду
  3.  Мирјана Грујичић, судија Вишег суда у Београду
  4.  Светлана Алексић, судија Вишег суда у Београду - посебно одељење Вишег суда за организовани криминал
  5.  Томислав Килибарда, Апелациони јавни тужилац у Београду

Процењиваће ниво стечених компетенција полазника VIII генерације за обављање посла судије основног суда и заменика јавног тужиоца кроз симулације суђења са посебним освртом на следеће критеријуме:

- управљање поступком,
- правна аргументација и
- општи утисак излагача

Завршни испит дефинисан је Законом о Правосудној академији ("Сл.гласник РС", бр. 104/2009, 32/2014 – одлука УС и 106/2015) чланови 37 -39 и Правилником о полагању завршног испита

Правосудна академија VIII генерацији корисника почетне обуке жели пуно успеха на испиту!

<