<

Методологијa за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Линк: http://www.pars.rs
Правосудна академија је у сарадњи са Mисијом ОЕБС у Србији 21. јуна 2018.  у сали Правосудне академије у Вишем суду у Нишу, наставила са програмом обуке јавних тужилаца и полицијских службеника за примену чл. 3 Европске конвенције о људским правима

Обука је имала назив „Методологијa за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције“ а теме које су обрађене током семинара засноване су на методологији за вођење истраге и укључиле су:

- Aнализу и дефиницију злостављања, међународни и национални правни оквир, праксу Европског суда за људска права (чл.3), субјекте надлежне  за спровођење истраге

- Спровођење истраге у случајевима злостављања; када настаје обавеза, независност и непристрасност истраге, хитност у поступању

- Радње које треба предузети да би истрага била делотворна

- Анализа и оцена доказа и права оштећеног

 

Галерија фотографија са обуке у Нишу - извор:  Правосудна академија

Прeдaвaчи нa oвoj oбуци су били:

  • Тамара Мировић заменик републичког јавног тужиоца,
  • Др Јасмина Киурски заменик републичког јавног тужиоца,
  • Дејан Кошанин- Сектор унутрашње контроле у Министарству унутрашњих послова и
  • Татјана Лагумџија заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду и члан Државног већа тужилаца

 

<