<

Специјализована обука судија по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија организује онлајн обуку и радионицу из области Грађанског права, под називом "Специјализована обука судија по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС".


Специјализована обука судија по Закону о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС - Извор: Правосудна академија

Обука је конципирана као дводелна, где ће се први и други део обуке одвијати на платформи Правосудне академије "Обуке на даљину", а други део чине планиране и заказане радионице. 

Ова обука намењена је судијама Апелационих и Виших судова.

Кроз платформу Правосудне академије "Обуке на даљину",  постављено је неколико видео записа:

  • У  првом видео запису, обраћање директора Правосудне академије Ненада Вујић, који у неколико минута, износи, циљеве обуке и модуле. 
  • У другом видео записуЗорана Јадријевић Младар, заступник републике Србије пред Европским судом у Стразбуру, упознаје кориснике  са Приказом пресуде "Зорица Јовановић против Србије", чињеницама, одлуком суда и поступком извршења. 
  • У трећем видео запису, Љубица Милутиновић, судија ВКС у пензији  и стални предавач Правосудне академије и Снежана Андрејевић, судија ВКС у пензији упознају полазнике са правом на правично суђење и правом на приватни и породични живот, као и институтима, начелима и односом Закона о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у РС и односом овог Закона са другим законима.

Oнлајн део обуке, који ће се одвијати на платформи Правосудне академије "Обуке на даљину", почиње 12. јуна 2020. године.

Радионице, којима ћемо заокружити ову обуку, одржаће се по следећем распореду:

 • Радионица за судије Апелационог и Вишег суда у Новом Саду - 18. јуна 2020. године од 10:00 до 14:30 у згради Апелационог суда у Новом Саду, Сутјеска бр. 3 - "мала" сала на III спрату
 • Радионица за судије Апелационог и Вишег суда у Kрагујевцу - 19. јуна 2020. године од 10:00 до 14:30 у Хотелу Kрагујевац, Kраља Петра I бр. 18 - сала бр. 3
 • Радионица за судије Апелационог суда у Београду - 25. јуна 2020. године од 10:00 до 14:00 у згради Врховног касационог суда, Немањина бр. 9 у сали 020 у приземљу
 • Радионица за судије Вишег суда у Београду - 26. јуна 2020. године од 10:00 до 14:30 у Палати правде у Београду, Савска 17а - Судница бр.1
 • Радионица за судије Апелационог и Вишег суда у Нишу - 10. јула 2020. године од 10:00 до 14:30 у згради Апелационог суда у Нишу, Војводе Путника бб, IV спрат, сала бр. 330

Сви корисници ове обуке, након завршетка целог циклуса обука, добиће сертификат о похађаној обуци.

<