<

Подршка слободи изражавања у Србији: Споразум о гранту потписан са Правосудном академијом

Аутор: Подршка слободи изражавања у Србији: Споразум о гранту потписан са Правосудном академијом
Локација: Београд
Извор: Support to freedom of expression in Serbia: Grant agreement signed with Judicial
Линк: https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/-/support-to-freedom-of-expression-in-serbia-grant-agreement-signed-with-judicial-academy

23. априла 2020, Београд - Потписан је споразум о гранту између заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе „Слобода изражавања и слобода медија у Србији (JUFREX)“ и Правосудне академије Републике Србије (ПАРС). Заједничким активностима, од маја 2020. до децембра 2021. године, судијама и тужиоцима биће омогућене детаљне обуке о слободи изражавања, посебно о заштити новинара, што ће осигурати усклађивање праксе домаћих судова са европским стандардима у овој области.

Такође, капацитети Правосудне академије за пружање висококвалитетног образовања судијама и тужиоцима о слободи изражавања биће додатно ојачани: база сертификованих тренера ће бити проширена, а ажурирани материјали за обуку припремљени и интегрисани у наставне програме будућих обука.

JUFREX - Извор: Правосудна академија
JUFREX

Овај грант представљају наставак успешне сарадње између Правосудне академије и Савета Европе током JUFREX фазе 1, имплементиране од 2016. до 2019. године. Кроз наш заједнички пројекат постигли смо значајне резултате: 186 судија и 66 тужилаца је завршило општу JUFREX обуку о слободи изражавања, а национални сертификовани предавачи сада користе материјале за обуку који су припремљени у оквиру пројекта, чак и изван активности JUFREX-а.

Поред тога, побољшање је примећено и у судској пракси – донесено је низ пресуда домаћих судова о питањима слободе изражавања, које садрже упућивање на судску праксу Европског суда за људска права и усвајају начин његових образложења.

JUFREX 1 је постигао запажене резултате и на регионалном нивоу - догађаји за правне стручњаке осигурали су детаљније обуке за националне тренере о слободи изражавања, олакшали умрежавање, размену искустава и добрих пракси између учесника, истовремено пружајући ажурне информације о новим трендовима који се односе на слободу изражавања и судску праксу Европског суда за људска права.

Са овом новом фазом пројекта настављамо наш рад и сарадњу. Активности програма ојачаће капацитете судија и тужилаца да заштите и гарантују слободу изражавања уз поштовање права других, и допринети стварању окружење које ће омогућити потпуно остваривање медијских слобода и осигурати правилно спровођење законског оквира у области слободе изражавања.

Регионална компонента пројекта ће омогућити наставак редовне сарадње и комуникацију између корисника у региону - у смеру промовисања најбољих пракси и развоја судске праксе која се односи на слободу изражавања.

Овај пројекта је део „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску 2019-2022“, заједничке иницијативе Европске уније и Савета Европе која корисницима програма пружа подршку при спровођењу реформских агенди у областима људских права, владавине права и демократије и помаже им при усклађивању са европским стандардима и правним тековинама Европске уније у оквиру процеса проширења, где је то релевантно.

<