<

Правосудна академија организује учење на даљину уз помоћ Европске уније

Аутор: Делегација Евриопске уније у Републици Србији
Локација: Београд
Линк: http://europa.rs/

Пандемија КОВИД-19 свима нам је умногоме променила начин свакодневног функционисања. Често се не можемо отети утиску да пропуштамо неке важне прилике у послу, путовањима, образовању… Али истина је да је криза увек и прилика за иновацију. Тако током ванредног стања због епидемије КОВИД-19, ученици основних и средњих школа прате наставу на даљину која се емитује на трећем програму Радио-телевизије Србије, а која је великим делом омогућена средствима Европске уније.
Школарцима су се у коришћењу дигиталних платформи за извођење наставе, 30. марта прикључили и полазници Правосудне академије Републике Србије.

За почетак, преко 3.500 корисника обука моћи ће да прати садржај кроз обуку на даљину, који у потпуности одговара годишњем програму континуираног усавршавања судија и тужилаца за 2020. годину, програму обуке припадника других правосудних професија, програму почетне обуке, и програму обавезних обука предвиђених посебним законима. Академија планира да се број обука, али и број корисника прошири у наредном периоду.

Апликација Правосудне академије намењене учењу на даљину - Извор: Правосудна академија
Сервис Правосудне академије намењен учењу на даљину - Извор: Правосудна академија

“Правосудна академија од 2017. године, у сарадњи са ЕУ пројектима, развија нове апликације како би унапредила методологију спровођења усвојених наставних програма и увела иновативне методе рада, као што је „обука на даљину“. Нова опрема коју је Правосудна академије добила крајем 2019. године кроз ЕУ–ИПА пројекат омогућила је успостављање Дата центра за подршку развијеним апликацијама”, каже Ненад Вујић, директор Правосудне академије.

Правосудна академија је, захваљујући помоћи Европске уније, купила ИKТ опрему за успостављање савременог дата центра, локације за хитни опоравак података, и дневно функционисање система на нивоу појединачног корисника.

Према речима директора Вујића, Правосудна академија не нуди само пасивно праћење садржаја својих курсева, већ ће организовати и интерактивну наставу и предавања у реалном времену.

“Поред видео и интерактивних курсева, чија садржина се припрема унапред, биће омогућено и одржавање онлајн обука у реалном времену. То значи да ће предавачи моћи да држе обуке које ће корисници пратити са својих рачунара са било које локације, уз потпун приступ радним материјалима које предавачи користе. Такође, полазницима ће бити омогућена директна комуникација са предавачима, тако да ће, кроз интерактиван приступ, учествовати у решавању постављених проблема и питања. На крају обуке, наши полазници ће попуњавањем упитника евалуирати целу обуку.”

Европска унија снажно подржава Србију у реформи правосуђа. Наиме, последњих година направљен је врло значајан напредак у смањењу броја заосталих предмета и хармонизацији судске праксе, великим делом захваљујући помоћи из ИПА фондова.

<