<

Правосудна академија Републике Србије започиње са „обукама на даљину“

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија од 2017. године, у сарадњи са ЕУ и УСАИД пројектима, развија нове апликације како би унапредила методологију спровођења усвојених наставних програма и увела иновативне методе рада, као што је „обукa на даљину“. Нова опрема коју је Правосудна акдемије добила крајем 2019. године кроз ЕУ–ИПА пројекат омогућила је успостављање Дата центра за подршку развијеним апликацијама.

Након проглашења пандемије COVID-19 вируса, а у складу са мерама Владе Републике Србије у сузбијању ширења вируса, Правосудна академија је интензивирала рад на успостављању сервиса за „обуке на даљину - (elearning)“ који ће омогућити одржавање обука и реализацију Годишњег програма обуке за 2020. годину, како за носиоце правосудних функција, тако и за кориснике почетне обуке и припаднике других правосудних професија. Поред ових категорија, обуке ће бити омогућене и корисницима других професија, у складу са посебним законима. 

Апликација Правосудне академије намењене учењу на даљину - Извор: Правосудна академија
Сервис Правосудне академије намењен учењу на даљину - Извор: Правосудна академија

Посебна пажња код „обука на даљину“ биће посвећена обукама које су предвиђене посебним законима као што су:

  • Породични закон,
  • Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица,
  • Закон о спречавању насиља у породици,
  • Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције,
  • Закон о утврђивању чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта, и
  • други закони који  предвиђају обавезну обуку у организацији Правосудне академије.

Завршна тестирања сервиса за "обуке на даљину" - Извор: Правосудна академија

До понедељка 30. марта 2020. године биће завршено тестирање сервиса и он ће бити спреман за одржавање обука. Сервис је у потпуности компатабилан са SCORM 2004 стандардом који се користи за израду електронских обука, тако да је омогућено постављање обука  у складу са тим стандардом.

Директор Ненад Вујић током тестирања апликација намењених „обукама на даљину“ - Извор: Правосудна академија
Директор Ненад Вујић, пример одговорног понашања током тестирања сервиса намењеног „обукама на даљину“ - Извор: Правосудна академија

Поред видео и интерактивних курсева, чија садржина се припрема унапред, биће омогућено и одржавање on-line обука у реалном времену. То значи да ће предавачи моћи да држе обуке које ће корисници пратити са својих рачунара са било које локације, уз потпун приступ радним материјалима које предавачи користе.

Такође, полазницима ће бити омогућена директна комуникација са предавачима, тако да ће, кроз интерактиван приступ, учествовати у решавању постављених проблема и питања. На крају обуке, биће омогућено вредновање обука кроз попуњавање формулара ради евалуације саме обуке.

Структура обука које ће бити понуђене кроз овај сервис у потпуности прате теме из Годишњег програма сталне обуке за судије и тужиоце за 2020. годину, Програм обуке за припаднике других правосудних професија за 2020. годину, Програм почетне обуке за 2020. годину и програме обавезних обука предвиђених посебним законима.

<