<

Одлука о раду запослених у Правосудној академији за време ванредног стања

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

На основу Уредбе о мерама за време ванредног стања ("Службени гласник РС", број 31/20) и Уредбе о организовању рада послодавца за време ванредног стања ("Службени гласник РС", број 31/20) директор Правосудне академије дана 17.03.2020. године, донео је одлуку о раду запослених у Правосудној академији

Одлука о раду запослених у Правосудној академији за време ванредног стања
Одлука о раду запослених у Правосудној академији за време ванредног стања
На основу Уредбе о мерама за време ванредног стања ("Службени гласник РС", број 31/20) и Уредбе о организовању рада послодавца за време ванредног стања ("Службени гласник РС", број 31/20) директор Правосудне академије дана 17.03.2020. године доноси:

Одлуку о раду запослених за време ванредног стања

Овом Одлуком уређује се посебан начин и организација рада Правосудне академије за време ванредног стања, почев од  17.03.2020. године

Одлука се односи и на полазнике почетне обуке Правосудне академије

<