<

Правосудна академија на друштвеним мрежама

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Линк: http://www.pars.rs
Са новим визуалним идентитетом Правосудне академије на интернету, Правосудна академија, не само да излази на друштвене мреже у складу са трендом дигитализације друштва, већ паралелно, жели да представи и широј јавности, а поготову домаћем правосуђу, низ јединствених апликација развијаних последњих година. 

Последњих месеци, Правосудна академија је кроз истраживања, пажљивом анализом понашања, мапирања комуникационих токова, закључила да су примарне циљне групе еволуирале, али и да су се појавиле нове, вредне пажње Академије. То је првенствени разлог, да се давно отворени налози на друштвеним мрежама активирају, и омогуће нови комуникациони токови и са постојећим, али и са новодефинисаним групама, чија бројност, навике, дигитална знања умногоме завређују ангажман Правосудне академије и на овим платформама.

У прилог овим тезама свакако иду и искуства Академије приликом организовања и одржавања испита за тужилачке и судијске приправнике, почев од профилисања кандидата, али и њиховим захтевима за информацијама, па и комуникационим алатима.

У циљу подизања ефикасности правосуђа, доступности релевантних информација из судске праксе, могућност компаративне анализе са сличним случајевима у земљама ЕУ, доступност и размена информација, али и образовање и припрема правосудног особља за наступајуће промене, спрегнуте са новим технологијама и комуникационим алатима, на новом сајту Правосудне академије, омогућен је приступ и апликацијама развијеним управо за те потребе. Из тог разлога, сајт Правосудне академије, можемо доживети на неки начин и као својеврсни портал домаћег правосуђа. 

 
Насловна страна сајта
 Изглед насловне стране новог сајта Правосудне академије - извор: Правосудна академија
 
 
Инстаграм    Линкедин    Фејсбук    Твитер    Јутјуб канал Правосудне академије 
Директан приступ ка профилима Правосудне академије
 
 Апликације Правосудне академије намењене правосуђу:

 

еЈУРИС - база судске праксе  Унакрсне референце судских одлука
Билтен Правосудне академије
Учење на даљину
 Директан приступ ка неким од апликација Правосудне академије
 
  • еЈУРИС као база судске праксе која је релевантна са становишта заштите Људских права. Тренутно се у овој бази око 150 пресуда Европског суда за заштиту Људскох права против Србије. Корисници ове базе су око 4000 људи (судије, тужиоци, помоћници, сарадници, приправници…). У будућноси је планирано и лонковање пресуда са домаћим законодавством и судском праксом ште ће додатно увећати потребу за ресурсима.
  • Унаксно повезивање је апликација у којој се повезују норме националног законодавства са нормама Европске конвенције за заштиту људских права а све то са одговарајућом праксом Европског суда за људска права и правним концептима које примењује овај суд. Апликација је веома захтевна и представља новину у европским оквирима. У плану је развој дела апликације који би део посла унакрсног повезивања радио аутоматски на принципу вештачке интелигенције односно масцхине-леарнинг проес.
  • "Учење на даљину" у основи представља почетак развоја новог, паралелног концепта обука и едукација домаћег правосуђа, поштујући савремене трендове, а пре свега време појединца, али и практичност и ефикасност потврђену у земљама ЕУ.
  • Интернет портал ПА односно нови сајт које представља и фронт-енд-целе еАКАДЕМИЈЕ преко којег ће стручна и шира јавност приступати јавно доступним подацима које генеришу аплицаије у саставу еАКАДЕМИЈЕ
  
Како је оснивач Правосудне академије Република Србија, поред дигиталних трендова, било је неопходно пратити и дефинисане принципе и смернице за понашање органа Државне управе и државних институција на Интернету, и то не само у погледу пројектовања и израде сајта, већ и у погледу одабира друштвених мрежа, али и одговорног и безбедног понашања на њима. 
 
 
 
У складу са напорима Републике Србије
 

<