<

Распоред обука Правосудне академије за период 09.03 - 15.03.2020. године

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Нови Сад, Зајечар, Неготин, Врање, Лесковац

Распоред обука Правосудне академије за период 09.03 - 15.03.2020. године

 
Распоред обука Правосудне академије за период 09.03 - 15.03.2020. године
Распоред обука Правосудне академије за период 09.03 - 15.03.2020. године

"Прање новца и финансирање тероризма" - кривично право, Београд - 09.03.2020. Хотел "М" Београд (предавање 1 дан)

"Обука за рад у АВП-у" - посебна знања и вештине, Зајечар - 10.03.2020. Виши суд у Зајечару (семинар 1 дан)

"Обука за рад у АВП-у" - посебна знања и вештине, Неготин - 11.03.2020. Виши суд у Неготину (семинар 1 дан)

"Обука за рад у АВП-у" - посебна знања и вештине, Врање - 12.03.2020. Виши суд у Врању (семинар 1 дан)

"Парнични поступак - припремање главне расправе" - грађанско право, Београд - 12.03.2020. Правосудна академија - Грачаничка 18 (семинар 3 дана)

"Обука за рад у АВП-у" - посебна знања и вештине, Лесковац - 13.03.2020. Виши суд у Лесковцу (семинар 1 дан)

"Спречавање цурења информација у циљу подизања квалитета тужилачке истраге и професионализација пружања инфорамција у јавности" - посебна знања и вештине, Нови Сад -  13.03.2020. - Апелациони суд у Новом Саду (Радионица  1 дан)

<