<

Распоред обука Правосудне академије за период 02.03 - 08.03.2020. године

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Крагујевац, Нови Сад, Сомбор, Суботица, Зрењанин

Распоред обука Правосудне академије за период 02.03 - 08.03.2020. године

 
Распоред обука Правосудне академије за период 02.03 - 08.03.2020. године
Распоред обука Правосудне академије за период 02.03 - 08.03.2020. године

,,Увиђај у саобраћајним незгодама" – прекршајно право
Зрењанин - 02.03.2020. године - Полицијска управа Зрењанин, (семинар - 2 дана)

,,Суђења за ратне злочине" – кривично право
Београд - 03.03.2020. године - Хотел "Зира", (семинар - 2 дана)

,,Обука за рад у АВП-у" – посебна знања и вештине
Сомбор - 03.03.2020. године - Виши суд у Сомбору, (семинар - 1 дан)

,,Обука за рад у АВП-у" – посебна знања и вештине
Суботица - 04.03.2020. године - Виши суд у Суботици, (семинар - 1 дан)

,,Процена ризика државе" - Национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма " – кривично право
Београд - 05.03.2020. године - Хотел "Москва", (радионица - 1 дан)

,,Насиље у породици" – кривично право
Крагујевац - 05.03.2020. године - Хотел "Крагујевац", (семинар - 1 дан)

,,Обука за рад у АВП-у" – посебна знања и вештине
Нови Сад - 06.03.2020. године - Виши суд у Новом Саду, (семинар - 2 дана)

,, Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом" – кривично право
Београд - 07.03.2020. године - Адвокатска комора Србије, (семинар - 1 дан)

<