<

Дисциплинска одговорност судија

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија и Високи савет судства, уз подршку Пројекта ИПА 2016 ,,ЕУ за Србију – Подршка Високом савету судства“, су 5, 7. и 11. фебруара 2020. године у Хотелу Москва у Београду одржали обуку на тему ,,Дисциплинска одговорност судија“.

 

Дисциплинска одговорност судија - Извор: Правосудна академија

Теме које су обрађиване су:

 • Усклађеност домаћег правног оквира са међународним стандардима
 • Права судије против којег се води дисциплински поступак
 • Дисциплинска одговорност (циљ и правна природа)
 • Положај судије/председника суда у дисциплинском поступку
 • Дисциплински прекршаји (биће прекршаја), дисциплинске санкције и разрешење

Обукама су присуствовале судије са територије београдске апелације.

Предавачи на овим обукама били су:

 • Марија Аранђеловић Јуреша
 • Томислав Трајковић
 • Цвета Кајевић
 • Саво Ђурђић
 • Александар Пантић
 • Бранислава Горавица
 • Татјана Павковић Недељковић

<