<

Бесплатна правна помоћ

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је у сарадњи са Министарством правде 16. децембра 2019. године организовала семинар на тему: ”Бесплатна правна помоћ”. Семинар је организован за представнике локалне самоуправе са подручја Београда.

 

Бесплатна правна помоћ - Извор: Правосудна академија

Правосудна академија подржава одржавање обука кроз израду и укључивање плана за обуку пружалаца бесплатне правне помоћи, али и кроз подршку спровођењу промотивних активности ради што боље информисаности грађана о овом закону.

Проф. др Саша Гајин, професор права, активиста за људска права и члан радне групе за израду Закона о бесплатној правној помоћи тим поводом одржао је презентацију о бесплатној правној помоћи.

<