<

Дисциплинска одговорност судија

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија и Високи савет судства, уз подршку Пројекта ИПА 2016 ,,ЕУ за Србију – Подршка Високом савету судства“, су у протеклих недељу дана одржали три обуке на тему ,,Дисциплинска одговорност судија“.

 

Дисциплинска одговорност судија - Извор: Правосудна академија

Теме које су обрађиване су:

 • Усклађеност домаћег правног оквира са међународним стандардима
 • Права судије против којег се води дисциплински поступак
 • Дисциплинска одговорност (циљ и правна природа)
 • Положај судије/председника суда у дисциплинском поступку
 • Дисциплински прекршаји (биће прекршаја), дисциплинске санкције и разрешење

Обукама су присуствовале судије са територије београдске апелације.

Предавачи на овим обукама били су:

 • Марија Аранђеловић Јуреша
 • Томислав Трајковић 
 • Мирјана Илић
 • Матија Радојичић
 • Александар Пантић
 • Милевка Миленковић
 • Гордана Вељовић

<